Co je to Tellington TTouchTellington Ttouch je druh respektu-plného způsobu práce se zvířaty, který jim pomáhá překonat různé zdravotní, mentální i emocionální problémy.

http://www.tilleyfarm.co.uk/Pictures/lindaforelocksml.jpg

Před 40 lety byl rozvinut Lindou Tellington Jones a nyní je široce využíván trenéry, ošetřovateli v útulcích, veterináři, fyzioterapeuty, poradci na chování, veterinárními sestrami, závodními jezdci, instruktory ježdění a majiteli zvířat po celém světě. 
Ttouch rozeznává neoddělitelné spojení mezi držením těla a chováním a využívá práci s tělem, různé metody vodění, trénink přes překážky (kde vhodné) a specifické pomůcky k uvolnění napětí a navození pocitu klidu, uvolnění a pohody. To v zápětí pomáhá zvířatům rozvinout sebedůvěru, sebekontrolu a umožní jim překonat jejich instinktivní a často ustrašené reakce. 

Například pes, který trpí citlivostí na hluk nebo fobií z hluku pravděpodobně vykazuje napětí v zadní části těla a ocasu a nemusí mít rád dotek kolem pacek. Jeho dolní končetiny, ocas a uši se mohou zdát studené. Neinvazivní pohyby (Ttouches) mohou byt použity k zlepšení cirkulace a tím k zahřátí studených končetin, uvolnění napnutých svalů a zbavení se navyklých způsobů. Také mohou přivolat klid a změnit psí očekávaní toho, co znamená kontakt kolem jeho pacek. Hlazení uší za použití klouzavých pohybů po uchu pomáhá zklidnit tlukot srdce a dech. Bandáž kolem těla (body wrap) nebo tričko může psovi citlivému na hluk dodat pocit bezpečí. Vzhledem k tomu, že chování je obvykle propojené, pes s tímto druhem napětí v těle může být také nervózní v nových situacích, ostražitý kolem cizích lidí a může shledat cestování autem těžké. Ttouch mu může pomoci vybudovat sebevědomí ve všech oblastech života bez nutnosti zabývat se jednotlivými problémy.

Navzdory naší zastaralé víře, dotýkání se vystrašeného, nejistého nebo reaktivního zvířete pozitivním, starajícím se a klidným způsobem neodměňuje tudíž neupevňuje toto chování. Může ho změnit.
Tellington Ttouch má intenzivní a mocný efekt na nervový systém a má silný vliv na reakce a náladu. Dokonce i hluboce zakořeněné zvyky se často pozmění během velice krátké doby. Tellington Ttouch zachránil život mnoha zvířat jejichž chování bylo považováno za nekontrolovatelné.

Pozorování je důležitá součást Ttouch práce. Ošetřovatel zaznamenává reakce zvířete na podněty, držení těla, rovnováhu, pohyb a vyvinutí svalů, srdeční tlukot a dýchání, strukturu a vzhled srsti atd. Dotykem zaznamenává rozdíly v teplotě, hrubou nebo suchou srst, napětí v ocasu, uších, nohách a pohyblivost kůže. Také si pozorně všímá reakcí zvířete na dotek, jeho schopnosti vypořádat se s tréninkem vodění a přes překážky a přizpůsobí tomu sezení. Pozornost se vždy ubírá na to čeho zvíře může dosáhnout, spíše než na to čeho nemůže. Cílem je pracovat pod prahem kdy by zvíře muselo reagovat, zvláště v případě nervózního a/nebo nejistého zvířete.

Marta Mannelová přeložila z originálu: 
http://www.tilleyfarm.co.uk/TTouch1.shtml 

Žádné komentáře:

Okomentovat